Produktový katalóg

Baliaci papier

Albíno papier

Baliaci papier Albíno patrí k najčastejšie vyrábaným druhom baliacich papierov. Je vyrábaný z bielenej sulfitovej celulózy so zanáškou zberových vlákien. Je tenký a jednostranne hladený. Výhodou je nízka plošná hmotnosť (veľký počet hárkov na 1 kg) a okamžitá dostupnosť na sklade. Použitie: Na potravinárske účely - balenie pečív, zákuskov, balenie kvetín, bonboniér alebo priemyselné balenie napr.: preklady, výplne, podložky, balenie. Zabezpečujeme: kotúče (podľa potrieb zákazníka), hárky (bežne držíme formáty 70 x 100 cm, 61 x 86 cm, 55 x 36 cm, 61 x 43 cm alebo možnosť narezania podľa požiadaviek zákazníka).