Produktový katalóg

Viazacie pásky a spony

Oceľové viazacie spony

Zvyšuje produktivitu balenia. Primárne používané pre PP pásku, je však možné využiť na zviazanie všetkých typov viazacích pások. Veľkosť spony sa volí podľa šírky pásky. Zviazanie pásky sa urobí stlačením spony prelamovaným či plochým spojom.