Produktový katalóg

Papierové vrecia a vrecká

Otvorené papierové vrecia s HDPE a PE vložkou

Uvedené typy sa používajú na balenie komodít, ktoré si vyžadujú kvalitnú ochranu proti vlhkosti a premasteniu papiera ako sú koreniny, chemické látky, aditíva, sušené výrobky, produkty prachovej konzistencie. Možnosť šitého spodného dna, použitie hrúbky od 0,02 mm do 0,14 mm podľa požiadaviek zákazníka.