Produktový katalóg

Papierové vrecia a vrecká

Papierové vrecká a tašky

Ponúkame kupecké papierové vrecka rôznych nosností. Kupecké papierové vrecká a tašky sa požívajú na balenie rôznorodého sortimentu v maloobchodnom styku, ale aj na reklamné účely. Ponúkame: 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg.