Produktový katalóg

Obalové fólie

Penová fólia

Penová fólia sa používa na balenie tovarov s povrchom citlivým na poškriabanie a iné mechanické poškodenie. Používa sa aj ako výplň kartónov. Svoje použitie penová fólia nachádza v širokom okruhu priemyselných odvetví. Penová polyetylénová fólia je dodávaná v štandardných šírkach od 100 cm do 200 cm, hrúbka od 0,8 mm do 60 mm. Je dodávaná vo forme balíkov alebo prírezov. Zabezpečuje optimálnu ochranu pred poškodením, znečistením a deformáciou.