Produktový katalóg

Obalové fólie

Perforovaná AIR fólia

Perforovaná, resp. dierovaná/sieťová fólia na strojné, alebo ručné balenie tovaru vyžadujúceho vzduchovú priepustnosť pre predchádzanie rosenia a vzniku plesní. Využíva sa v potravinárstve, poľnohospodárstve, farmaceutickom priemysle, zeleninárstve, kŕmnom priemysle, a podobne.