Produktový katalóg

Ostatný obalový materiál

Špagát

Špagát je vhodný baliaci materiál ako do domácností, tak aj pre priemyselné účely, najmä v potravinárskom a poľnohospodárskom odvetví. Na priemyselné využitie je vhodný priemyselný špagát dodávaný vo veľkom päť kilogramovom balení.