Produktový katalóg

Viazacie pásky a spony

Viazacie pásky PET

Použitie pre ťažšie paletové jednotky a objemovo nestabilné balíky. Spoľahlivá náhrada za oceľovú pásku, nehrdzavie. Vysoká pevnosť, dobrá elasticita, relatívne nízka hmotnosť. Vyrobené z polyethyléntereftalátu (PET). Plne recyklovateľné. Možnosť reklamnej potlače. Spájanie predovšetkým tepelným zvarením (strojné páskovanie), samozverné spony je vhodné použiť pri páskach s menšou šírkou.