Produktový katalóg

Ostatný obalový materiál

Vzduchové vaky 'AirBagy'

V nákladnej preprave sa používajú vzduchové vaky, známe ako Dunnage, alebo tzv. AirBagy, pre vyplnenie medzier medzi paletami/krabicami a tak chránia náklad pred vibráciami, nárazmi, posunutím, sklopením a spadnutím do zásielky.